municipalityLogo ОБЩИНА ВАРНА

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината


  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в дирекция МДТ.
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
  • За вход с КЕП:
  • Не се изисква въвеждане на ЕГН,ПИН и текста от изображението!
  • Препоръчва се използване на Internet Explorer v.10 или по нова!

  • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси и извършите плащания за тях, без такса, да се откажете от получаване на хартиено съобщение и да го замените с получаване на е-mail!
Информация